Kemalpaşa OSB Mah. 16. Sk. No:1 35730 Kemalpaşa İzmir
Amaçlarımız
  • Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin temel amacı öğrencilerin sosyal, psikolojik, akademik gelişimlerinin en verimli şekilde sürdürülebilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

  • Yapılan çalışmalarla okulumuz öğrencilerinin kendini tanıyan, kendine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen, sorumluluk ve disiplin becerileri güçlü bireyler olması, uyum becerileri sayesinde toplum içinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri amaçlanmaktadır.

  • Bu kapsamda psikolojik danışma ve rehberlik servisi öğrencilerin yalnızca akademik alandaki gelişimlerini değil, sosyal ve psikolojik gelişimleri için de elverişli bir okul ikliminin oluşması yönünde çalışır.

  • Yapılan grup ve bireysel çalışmalarda öğrencilerin; bulundukları gelişimsel dönem, mizaçları, kişilikleri, aile yapısı, hedefleri göz önünde bulundurularak kendisini tanımasına yardımcı olmak psikolojik danışman ve rehber öğretmenin birincil amaçlarındandır. Öğrencilerin ilgi alanlarını, becerilerini keşfedebilmesi, iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve kendisini duygusal ve bilişsel olarak ifade edebilmesi için çalışmalar yapar. Bununla birlikte çeşitli nedenlerle uyum sıkıntısı çeken, kendini yalnız, başarısız yahut değersiz hisseden öğrencilerin getirdiği konuların kaynağını bulabilmelerini, kendileriyle ilgili farkındalık kazanabilmelerini, çözüm yollarını görebilmelerini ve gerçekçi bakış açıları edinmelerini amaçlamaktadır.