Kemalpaşa OSB Mah. 16. Sk. No:1 35730 Kemalpaşa İzmir
Bireysel ve Grup Görüşmeleri
Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, odak grup görüşmeleri ve kişisel/sosyal, mesleki ve eğitsel rehberlik çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları önleyici/gelişimsel, destek ve iyileştirici nitelikteki hizmetlerdir. Önleyici/gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları öğrencilerin bulunduğu gelişimsel döneme, sosyokültürel çevrelerine özgü yaşadıkları psikososyal birçok deneyime yönelik yürütülen akademik, kişisel/sosyal ve mesleki boyuttaki profesyonel çalışmalardır. Destek hizmetler öğrencinin iyilik halinin artırılması veya korunması amacıyla veli ve öğretmenlerle yapılan görüşmeleri içerir. İyileştirici nitelikteki hizmetler ise psikolojik danışma görüşmelerini, psikososyal müdahaleleri ve gerekli görüldüğünde başka bir uzman ya da kurumlar görüşmesi hususunda yapılan yönlendirmeleri kapsamaktadır.