Kemalpaşa OSB Mah. 16. Sk. No:1 35730 Kemalpaşa İzmir
Staj Takip Çalışmaları
İş dünyasının gereksinim duyduğu nitelikli eleman gücünün yetiştirilmesinde gerekli eğitim ortamının sadece okulda alınan eğitimle sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle içinde bulunan durum, iş dünyası ile eğitim kurumları arasında bir iş birliği sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Oluşturulan iş birliği ile gerçekleştirilen düzenli staj eğitimleri, ihtiyaç duyulan nitelikli eleman desteğine, üretimde, hizmette kalite ve verimlilik artışının sağlanmasına, işsizlik oranlarının azaltılmasına, çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlanabilmesine büyük ölçüde etki sağlamaktadır.
Staj, iş hayatına uyum sağlamak ve deneyim kazanmak açısından eğitimin önemli bir parçasıdır. Stajın verimliliği, usta öğreticinin tecrübesi ve stajyerin geleceğin profesyoneli olarak görülmesi staj döneminin etkin ve verimli bir şekilde kazanılması için oldukça önemlidir. İşletme staj yapan öğrencilerimize çok şey kattığı gibi, staj yapan öğrencilerimiz de işletmelere çok şey katmaktadır. Okul ortamından farklı bir yer olan işletmeye giden öğrencilerimizin sosyal uyumlarını kolaylaştırmak ve iş disiplini kazanmaları için okulumuz PDR Servisi staj takip çalışmalarına dahil olmaktadır. Çalışmalarımıza 9. Sınıftan itibaren işletmelere düzenlediğimiz teknik gezilerle başlamaktayız. Ancak 11. Sınıf düzeyinde meslek ve kariyer rehberliği bağlamında hem Anadolu Teknik Programı hem de Anadolu Meslek Programı öğrencilerimizi kapsayacak biçimde sistematik olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. İşletmelere beceri eğitimi için gidecek öğrencilerimizin uyum süreçlerini hızlandırmak için oryantasyon programı uygulamaktayız.  Daha sonra koordinatör öğretmenlerle birlikte işletme ziyaretlerine gidilmekte ve stajdaki öğrencilerimize dair gözlemler yapılmaktadır. Usta öğreticiler ve İnsan Kaynakları uzmanlarıyla yapılan iş birlikleri öğrencilerimizin staj deneyimlerindeki öğrenmelerinin kalıcı olmasına yardımcı olmaktadır.
Staja gitmeye hazırlanan öğrenciler için deneyim aktarımlarıyla, oryantasyon süreci çalışmaları sağlanmaktadır. Oryantasyon çalışmalarına ailelerin de dahil edilmesiyle çalışmanın kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir. Anadolu Teknik Programı öğrencileri 40 iş günü, Anadolu Meslek Programı öğrencileri 12. Sınıf boyunca haftada 3 iş günü işletmede beceri eğitimi çalışmalarını tamamlamaktadırlar. Öğrencilerimizin işletmelerdeki deneyimleri üzerine okulda hem bireysel görüşmeler yapılmakta olup hem de grup rehberliği çalışmaları yürütülmektedir.