Kemalpaşa OSB Mah. 16. Sk. No:1 35730 Kemalpaşa İzmir
Akademik Mentörlük Sistemi
Okulumuzda PDR servisi koordinatörlüğünde 12. Sınıf ATP grubu öğrencilerine yönelik akademik mentörlük sistemi uygulanmaktadır. 12. Sınıf ATP grubunda yer alan her öğrencinin bir akademik mentörü bulunmaktadır. Akademik mentörler öğrencilerin yıl boyunca ders başarı durumunu, YKS çalışmalarını, deneme sınavlarını ve akademik hedeflerine ulaşabilme durumlarını takip etmektedir. Ayrıca öğrencilerin velileriyle de belli aralıklarla görüşmeler sağlanmaktadır.  Mentör öğretmenlerden ve öğrencilerden alınan dönütler doğrultusunda 12. Sınıf öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik grup rehberliği çalışmaları ve bireysel görüşmeler PDR servisi tarafından sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin başarıya ulaşabilmeleri adına öğretmen, öğrenci ve velilerin bir bütün olarak sürece katkı sağlamaları oldukça önemlidir. Bu bağlamda öğrencilerin akademik durumlarıyla ilgili aylık olarak velilere öğrencilerle ilgili bireysel raporlar sunulmaktadır.
 
Okulumuzda Uygulanan Akademik Mentörlük Çalışmasıyla Birlikte: 
1. Öğrencilerin akademik anlamda sürekli olarak takibinin yapılması sağlandı
2. Akademik anlamda öğrencilere motivasyon sağlandı
3. Akademik anlamda desteğe ihtiyaç duyan ve destek talep eden öğrencilere fayda sağlandı
4. Veli, öğretmen ve öğrenci arasında birleştirici bir yapı oluşturması
5. Öğrencilerin akademik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu konuda yardımcı olunması konusunda fayda sağlandı
6. Düzenli olarak ilk kez bu sene çalışmaya başlayan öğrenciler için nereden başlayacaklarına dair yardımcı olundu
7. Öğrencilerin deneme sınavları sonrası analizlerini düzenli olarak yapıldı
8. PDR servisi ve mentör öğretmenler iş birliğince hazırlanan aylık raporların velilere iletilmesiyle birlikte veli-okul iş birliğinin sağlandı
9. Hem dönem başında öğrencilerin çalışmak istediği mentör öğretmene yönelik fikir belirtmesi hem de öğrencilerin aylık memnuniyet anketi doldurmasıyla birlikte karar alma süreçlerinde aktif rol almasını sağlandı
10. PDR servisinin sunduğu kişisel-sosyal ve mesleki rehberlik çalışmalarını tamamlandı ve yine PDR servisinin sunduğu akademik rehberlik çalışmalarını desteklendi
11. Oluşturulan sistemin EÇEV bünyesinde düzenlenen “Yaratıcı Öğretmen Semineri”ne  yüzlerce proje arasından katılım hakkı elde edilmesi ve sistemin takdir edilmesi.