Kemalpaşa OSB Mah. 16. Sk. No:1 35730 Kemalpaşa İzmir
Ön Kayıt Süreci
Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, LGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra okulumuza gelerek ön kayıtlarını yaptırabilmektedirler. Psikolojik danışma ve rehberlik servisi ön kayıt sürecinde okulumuza gelen tüm veli, öğrencilerle yüz yüze görüşmektedir. Yapılan bu görüşmelerin amacı alan, dalların ve okulumuzdaki eğitim yapısının tanıtımı, öğrencinin kariyer hedefinin anlaşılması, okulumuzda verilen sayısal eğitimin ve teknik derslerin içeriğinin öğrenciye uygunluğu olarak özetlenebilir. Bu sayede kariyer ilgilerine uygun bir seçim yapma imkânı bulabilen aday öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması durumunda okulumuzda geçireceği eğitim-öğretim süresince optimal düzeyde motivasyon ve iyilik hali hedeflenmekte veya riskli, hatalı bir yönlendirme sonucuyla yanlış bir lise tercihinin yapılabilmesi önlenebilmektedir.