Kemalpaşa OSB Mah. 16. Sk. No:1 35730 Kemalpaşa İzmir
Gizlilik: Birimimize başvuran öğrencilere ait bilgiler gizlilik ilkesi gereğince özenle korunur ve kendilerinin isteği ya da onayı dışında hiç kimse ile paylaşılmaz. Ancak öğrencilerimizin  kendilerine ya da çevrelerine zarar vermelerine ilişkin risk oluşması veyahut bu durumların gerçekleşmesi halinde  yasal yükümlükler dahilinde gerekli kurumlarla ve/veya aileyle bilgi paylaşımı yapılmaktadır.
 
Yetkinlik: Birimde çalışan uzmanlarımız psikolojik danışma ve rehberlik alanında yetkin kişiler olup, etik önceliklere ve akademik gelişimlerini sürdürmeye önem veren, mesleki gözetim ve dayanışma içinde etkinliklerini gerçekleştiren profesyonel kişilerdir.
 
Eşitlik: Birimimize başvuran öğrencilere yönelik din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit bir hizmet anlayışı hakimdir. Yapılan çalışmalar tüm öğrencileri kapsayacak şekilde gelişimsel ve önleyici yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilir.
 
Gönüllülük: Öğrencilerimize yönelik çalışmalar gönüllülük ve iş birliği esasına dayalı olarak gerçekleştirilir.
 
Zaman: Öğrencilerimizle yapılan çalışmalar okuldaki eğitim-öğretim faaliyetleriyle dengeli biçimde sağlanır. Öğrencilerle yapılan bireysel görüşmeler randevu saati belirlenerek yapılır. Yapılan grup çalışmaları ise yine öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ve uygun oldukları zaman dilimlerinde gerçekleştirilir.
 
Etik: Birimimizce yürütülen çalışmalar planlı, programlı bilimsel esaslara dayalı olarak sunulan profesyonel bir hizmettir. Ayrıca bakanlıkça hazırlanan etik yönergeler ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanına ilişkin etik kodlar çalışmaların temellerini oluşturmaktadır.
 
İş birliği: Öğrencilerimiz gelişimini desteklemek amacıyla veli, öğretmen, okul personeli ve okul idaresiyle ortak bir anlayış içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.